Έργο διαμερίσματος # 3

12

13

14

15

21

22

23

24

25

51

54

55

gsan1

gsan2

gsan3

gsan4

image-1

image-2

εικόνα-3

εικόνα-4

εικόνα-5

εικόνα-6

image-7

εικόνα-8

εικόνα-9

εικόνα-10

εικόνα-11

image-12

εικόνα

Σας προτείνουμε να διαβάσετε:

Ανακατασκευή της κουζίνας: κανόνες και επιλογές (81 φωτογραφίες)